Polityka prywatności


Polityka Prywatności i Cookies

  • W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.sklep.amstii.pl („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Administrator danych osobowych

  • Administratorem Twoich danych osobowych („Administrator”) jest Bartłomiej Kreft prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „P.H. Amstii Bartłomiej Kreft” z siedzibą przy ul. Głogowskiej 229A, 60-111 Poznań, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Poznania, NIP 6222563764, e-mail kontakt@sklep.amstii.pl.
Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.