Regulamin


Regulamin

§1 – Definicje

1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
3. Konto – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, poprzez którą Kupujący może założyć swoje konto w Sklepie poprzez które może złożyć Zamówienia.
4. Kupujący – osoba, fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną sklep.amstii.pl, za pomocą którego Klient może składać Zamówienia.
7. Sprzedawca – Bartłomiej Kreft P.H. AMSTII, adres: Poznań, ul. Głogowska
nr 229 A, (60-111 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej za numerem NIP: 6222563764, REGON: 300525762.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 z późn. zm).
9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności Kupującego i Sprzedawcy (dalej: Umowa).
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

§2 – Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem sklep.amstii.pl Sprzedawcy.
2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Kupującemu pod adresem internetowym sklep.amstii.pl/regulamin przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
3. Akceptacja przez Kupującego treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego Umowy. Powyższej akceptacji Kupujący dokonuje poprzez złożenie Zamówienia.
4. Sklep jest czynny w Dni Robocze w godzinach 08:00-14:30.

§3 – Wymogi techniczne

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne są :
– komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, które muszą zostać włączone,
– dostęp do poczty elektronicznej.
2. W celu spełnienia przesłanek zawartych w niniejszym paragrafie, Kupujący zobowiązany jest do bieżącego i zgodnego z oficjalnie opublikowaną instrukcją instalacji producenta, instalowania aktualizacji posiadanych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.

§4 – Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są w Sklepie przez 24h na dobę.
2. Realizacja Zamówień obydwa się w Dni Robocze w godzinach 7:30-14:30.
3. Do realizacji Zamówienia wymagane jest:
– dodanie do koszyka zamawianych produktów i przypisanie im właściwej ilości (minimalnie 1 metr bieżący)
– wskazanie preferowanej formy dostawy
– wypełnienie wymaganych pól formularza potrzebnych do dostawy oraz utworzenia konta użytkownika
– wskazanie preferowanej formy płatności
– akceptacja Regulaminu
4. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi powyżej, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności Zamówień składanych za pobraniem, kiedy Sprzedający podejrzewa, że Zamówienie nie zostanie odebrane przez Kupującego.
6. Zawarcie Umowy następuje w momencie naciśnięcia przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ” w końcowej fazie składania zamówienia.
7. Przyjęcie Zamówienia potwierdza wiadomość elektroniczna, wysłana na adres e-mail podany przez Kupującego.
8. W zakładce „MOJE KONTO” po zalogowaniu, Kupujący mają możliwość śledzenia statusu Zamówienia oraz edycji swoich danych, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający nie odpowiada za poprawność podanych przez Kupującego danych osobowych i/lub do wysyłki.

§5 – Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają 23% podatku VAT. Cena przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
2. Kupujący posiadający ważny kupon rabatowy, może obniżyć wartość koszyka wpisując jego kod w odpowiednie miejsce na stronie koszyka.
3. Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatność do zamówienia:
– płatność przy odbiorze tj. należność pobiera pracownik firmy kurierskiej doręczający przesyłkę
– płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto bankowe Sklepu o numerze: 40 1090 1463 0000 0001 0801 4922 (Santander Bank Polska S.A.)
– wybierając system płatności internetowych Przelewy24.pl
4. Konieczne jest wpisanie numeru zamówienia w tytule przelewu dla płatności przelewem bankowym.
5. Do każdego Zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodny z poniższym cennikiem, opisanym w §6 Regulaminu.

§6 – Koszty i terminy dostawy

1. Dostępność towaru określa informacja na stronie konkretnego produktu,
w przypadku gdy produkt widnieje jako niedostępny lub nie ma wystarczającej liczby dostępnych metrów na magazynie – prosimy o kontakt poprzez adres
e-mail lub telefoniczny podane na stronie internetowej Sklepu w zakładce „KONTAKT”.
2. Czas realizacji zamówień wynosi do 48h od momentu zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, jednak zazwyczaj jest on krótszy. Zamówienia realizowane są tylko w Dni Robocze. Czas realizacji to moment zrealizowania przez Sklep Zamówienia, czyli wysłanie towaru. Większość Zamówień jest realizowana
w ciągu 24 godzin. Sklep zastrzega sobie prawo to wydłużenia czasu realizacji Zamówienia, z przyczyn niezależnych. W takim przypadku Sprzedający kontaktuje się z Klientem na podane przez niego dane w celu ustalenia innego terminu dostawy.
3. Przesyłki kurierskie krajowe oraz do paczkomatu doręczane są w ciągu 1-2 dni roboczych, od momentu wysłania paczki przez Sklep. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przesyłek i/lub podanie przez Kupującego błędnych danych do wysyłki.
4. Wysyłka zamówionych towarów następuje:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, w Dni Robocze w przeciągu 48h
– w przypadku zamówień płatnych przelewem, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu, w dni robocze w przeciągu 48h.
5. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto Sklepu lub przez system płatności internetowych Przelewy24.pl oraz otrzymaniu potwierdzenia, że Zamówienie jest zrealizowane. Odbiory osobiste odbywają się w Sklepie przy ul. Głogowskiej nr 229 A (60-111 Poznań) w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 14:30.
6. Koszt przesyłki krajowej jest stały, niezależny od ilości zamówionych metrów
(z wyjątkiem pkt. 7 poniżej oraz zamówień za pobraniem) i wynosi:
– 18,00 zł brutto dla przesyłki InPost Paczkomaty 24/7 z przedpłatą na konto,
– 23,00 zł brutto dla przesyłki InPost Paczkomaty Weekend z przedpłatą na konto,
– 20,00 zł brutto dla przesyłki InPost Kurier z przedpłatą na konto,
– 12,00 zł brutto dla przesyłki ORLEN Paczka z przedpłatą na konto (Odbiór w punkcie: automaty paczkowe, stacje ORLEN, kioski RUCH, punkty partnerskie),
– 21,00 zł brutto dla przesyłki Kurier GLS z przedpłatą na konto,
– Kurier pobranie:
– 26,00 zł brutto dla zamówień od 100 zł do 499,99 zł,
– 35,00 zł brutto dla zamówień od 500 zł do 699,99 zł,
– 40,00 zł brutto dla zamówień od 700 zł do 999,99 zł,
– 45,00 zł brutto dla zamówień od 1000 zł do 1499,99 zł,
– 50,00 zł brutto dla zamówień od 1500 zł do 1999,99 zł,
– 55,00 zł brutto dla zamówień od 2000 zł i wyżej,
7. Dla kwoty minimum 500,00 zł brutto za zamówione produkty koszt przesyłki krajowej nie jest naliczany (przesyłka kurierem gratis), tylko dla przedpłaty na konto.
8. Koszt przesyłki zagranicznej, niezależnie od ilości zamówionych metrów wynosi w zależności od kraju:
– od 70,00 zł brutto dla przesyłki kurierskiej z przedpłatą na konto
9. Jeżeli Kupujący poda nieprawidłowy adres do wysyłki lub niepoprawny numer telefonu, czego skutkiem będzie nie doręczenie paczki i zwrot jej do nadawcy. Sklep ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami za przesyłkę. Dotyczy to również nieodebrania przesyłki z paczkomatu.
10. Przesyłka „Kurier pobranie” jest możliwa dla zamówień od 100 zł.

§7 – Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w tym terminie, z wyjątkiem zawarcia umowy świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Towar należy zwrócić zgodnie z postanowieniami zawartymi w §8 Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od Umowy, na tych samych zasadach co Konsumentowi przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje się art. 7aa ustawy o prawach konsumenta – jeżeli ma zastosowanie.
3. 14-dniowy termin, o którym mowa w ust. 1 Regulaminu powyżej, biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Regulaminu powyżej, może zostać sporządzone w dowolnej formie lub z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Oświadczenie można złożyć także z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do ustawy o prawach.
7. Sprzedawca proponuje składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą adresu e-mail: kontakt@sklep.amstii.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.

§8 – Zwroty i reklamacje

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość towar należy niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sklepu.
2. Zwrot jest możliwy, gdy towar spełnia wszystkie poniższe warunki:
– nie był używany
– nie został w żaden sposób zniszczony lub pocięty
– jest kompletny
3. W przypadku zwrotów towaru zakupionych na udzielony przez Sklep kod rabatowy, wartość kodu rabatowego nie podlega zwrotowi w gotówce.
4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.
5. W przypadku przesyłki zwrotnej, jej koszt pokrywa Kupujący. Ostrzegamy, że zwrot towarów z krajów poza Polską może być drogi – nie odpowiadamy za koszt poniesionego zwrotu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
7. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że otrzymał nieprawidłowy materiał, powinien to niezwłocznie zgłosić drogą mailową na adres kontakt@sklep.amstii.pl. Towar powinien zostać sprawdzony przed wykorzystaniem ich do szycia gotowych produktów. Wymiana jest możliwa – jedynie w przypadku materiałów nie pociętych i w żadnej inny sposób nie zniszczonych.
8. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go (w ciągu 14 dni od otrzymania towaru) na adres Sklepu z dopiskiem „REKLAMACJA” i wskazaniem wady. Tkaniny zakupione na stronie naszego sklepu powinny zostać dekatyzowane po odbiorze jakościowym tkaniny, w przeciwnym wypadku gwarancja z tytułu kurczliwości tkanin nie będzie uwzględniana na wyrobie gotowym. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
9. Zwracany towar należy odesłać odpowiednio zabezpieczony – tak, by nie został uszkodzony podczas transportu.
10. Jako sklep internetowy nie odpowiadamy za błędy związane z błędnym tłumaczeniem opisów znajdujących się na naszej stronie. Wszystkie nasze opisy kategorii i konkretnych produktów są napisane w języku polskim i nie odpowiadamy za sposób ich przetłumaczenia na jakikolwiek język. (As an online store, we are not responsible for mistakes related to incorrect translation of descriptions on our website. All our descriptions of categories and specific products are written in Polish and we are not responsible for how they are translated into any language.)

Formularz zwrotu do pobrania

§9 – Przetwarzanie i ochrona danych

1. W celu dokonania Zamówienia w Sklepie wymagana jest rejestracja użytkownika i podanie przez niego danych osobowych oraz danych niezbędnych do wysyłki i kontaktu.
2. Podane przez Kupującego dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – ,,RODO’’ oraz przepisach ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. z późniejszymi jej zmianami.
4. Dane Kupujących otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania Zamówienia są prawnie chronione. Dodatkową gwarancją jest Certyfikat SSL widoczny na pasku przeglądarki.
5. Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

§10 – Postanowienia końcowe

1. Kupującemu przysługuje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę:
– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.)
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.),
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Dla kwestii nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.